记者 姜明明

记者 姜明明

记者 姜明明

Copyright 2000-2012 XINHUANET.com All Rights Reserved. 制作单位:新华网吉林频道 均为新华通讯社版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。

010070050010000000000000011200000000000000